Partnerzy

PHU Lida Lidia Borodycz

Firma została założona przez rzeczoznawcę majątkowego Lidię Borodycz w 1996 roku. Działa na rynku nieruchomości od 13 lat, wykonując profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, wyceny przedsiębiorstw, analiz rynku nieruchomości oraz analiz opłacalności projektów inwestycyjnych.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu wyceny nieruchomości wszystkich typów:

 • zabudowanych i niezabudowanych

 • komercyjnych m.in.: biurowych, przemysłowych, usługowych, magazynowych, hoteli, stacji benzynowych

 • nieruchomości o charakterze mieszkalnym: lokale mieszkalne, domy, rezydencje

 • nieruchomości deweloperskich

 • działek niezabudowanych o dowolnym charakterze: mieszkalnym, komercyjnym, rolnym, leśnym

 • ograniczonych praw rzeczowych

Kancelaria wykonuje operaty szacunkowe dla dowolnego celu:

 • zabezpieczenia kredytu bankowego

 • dla potrzeb księgowych: amortyzacji środków trwałych, aportu

 • postępowania skarbowo – podatkowego

 • postępowania spadkowego

 • podziału majątku

 • ustalenia ceny sprzedaży – negocjacji

 • ubezpieczenia

 • ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, służebności przesyłu

 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich i tzw. opłaty planistycznej.

 

 

Loading...