Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Poniżej prezentujemy wykaz najczęściej świadczonych przez nas usług geodezyjnych:

Mapy do celów projektowych

Do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji budowlanej wymagającej pozwolenia na budowę niezbędna jest mapa do celów projektowych. Sporządzamy wszelkiego rodzaju mapy do celów projektowych czyli przeznaczonych np. pod budowę garażu, jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budowę sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, budowę obiektów liniowych jak drogi i inne. Mapy przekazujemy w postaci analogowej lub wektorowej w zależności od preferencji zleceniodawcy. Przygotowujemy również numeryczne modele terenu zwłaszcza pod projekty dróg, dane przekazujemy w formacie dogodnym dla projektanta np. LANDXML.

Pomiary i opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe mają na celu przedstawienie aktualnej sytuacji terenowej będącej treścią mapy zasadniczej. W wyniku opracowania danych powstaje mapa, która może posłużyć za mapę do celów projektowych. Sporządzone przez nas mapy przekazujemy w postaci analogowej lub wektorowej w zależności od preferencji zleceniodawcy.

Prace realizacyjne:

Prace realizacyjne obejmują szeroki zakres usług. Poniżej przedstawiamy wykaz wykonywanych przez nas robót:

  •  geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego oraz projektów obiektów budowlanych,
  •  tyczenie budynków oraz innych budowli,
  •  pomiary kontrolne,
  •  pomiary przemieszczeń i odkształceń podczas budowy,
  •  geodezyjne pomiary powykonawcze.

Pomiary inwentaryzacje i powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu

Pomiary inwentaryzacyjne mogą dotyczyć inwentaryzacji powykonawczej budynków jak również sieci uzbrojenia terenu. Są wykonywane po zakończeniu budowy i mają charakter aktualizacyjny czyli wyniki nanoszone są na mapę zasadniczą oraz wprowadzane do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Pomiar taki jest niezbędny do odbioru obiektu.

Pomiary mas ziemnych

Wykonujemy pomiary geodezyjne i obliczenia objętości składowisk, hałd, bilanse robót ziemnych, wizualizacje 3D zmierzonych obiektów.

Numeryczny Model Terenu

Przygotowujemy Numeryczne Modele Terenu zwłaszcza pod projekty dróg lub innych obiektów liniowych. Taka forma danych znacząco ułatwia prace projektowe. Modele na życzenie klienta przeważnie dołączamy do mapy do celów projektowych. Dane przekazujemy w formacie dogodnym dla projektanta np. LANDXML.

Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Dokumentacje geodezyjne do celów prawnych są podstawą, umożliwiającą przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Dokumenty takie wykonuje się celem przedłożenia notariuszowi lub w sądzie rejonowym w wypadku sprzedaży nieruchomości (działki), darowizny, uporządkowania spraw spadkowych, wpisu własności nieruchomości do ksiąg wieczystych, ujawnienia nowych działek w księdze wieczystej lub ich nowej powierzchni po podziale, wznowieniu granic, rozgraniczeniu nieruchomości.

Wznowienia i ustalenia granic, podziały, scalenia oraz rozgraniczenia nieruchomości

Oferujemy pełny zakres usług związany z ewidencją gruntów i budynków.

Cyfrowe opracowania kartograficzne

W przypadku map analogowych oferujemy usługi związane z kalibracja oraz wektoryzacją bieżącej czy archiwalnej dokumentacji kartograficznej lub projektowej. Wyniki naszej pracy oraz wszelką dokumentację dostarczamy w formatach odpowiadających klientowi. Dane dostarczamy w następujących formatach:

  •  wektor (DWG, DGN),
  •  dokumentacja ( PDF, DWF)
  •  raster (TIFF, GIF, JPG)
  •  wymiana danych projektowych (linie trasowania, profile, modele terenu i inne - LandXML)
  •  inne

Jeżeli danej usługi nie ma wyszczególnionej nie oznacza to, że jej nie wykonamy. Napisz do nas, a my znajdziemy rozwiązanie.

 

Rabaty

Proponujemy następujące rabaty na nasze usługi geodezyjno-kartograficzne:

  • bonifikaty dla stałych klientów firmy GEO-GROUP
  • zniżki dla klientów Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego CAD-PROJECT (http://cad-project.pl)

 

 

Loading...